piątek, 28 czerwiec 2019 09:49

Zarząd Oddziału w kadencji 2019-2024

Skład Zarządu Oddziału ustalony w wyniku kampanii sprawozdawczo - wyborczej:

 • EWA BIERANCKA - Prezes Oddziału
 • GRAŻYNA NOWICKA - Wiceprezes Zarządu Oddziału
 • MARCIN WIŚNIEWSKI - Wiceprezes Zarządu Oddziału
 • DARIUSZ FIERKE - Przewodniczący Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
 • EDYTA SIERACKA-ZIĘBA - Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów
 • SZYMON LEPPER - Przewodniczący Oddziałowego Klubu Młodego Nauczyciela
 • MONIKA BĄK-GORYSZEWSKA
 • WIOLETA JÓZEFARA
 • MAGDALENA KWIATKOWSKA
 • ELŻBIETA ŁYSIKOWSKA
 • ZENON MARCINOWSKI
 • MONIKA MICHALAK-WIŚNIEWSKA
 • IZABELA NIEZGODA
 • JOANNA RODZIEWICZ
 • RENATA TELECKA
 • JOANNA ŻELAZNA
 • AGNIESZKA ZEGARLICKA
 • IRENEUSZ ZIELIŃSKI

Skład Prezydium Zarządu Oddziału

 • EWA BIERANCKA
 • GRAŻYNA NOWICKA
 • MARCIN WIŚNIEWSKI
 • DARIUSZ FIERKE
 • EDYTA SIERACKA-ZIĘBA
 • SZYMON LEPPER
 • ZENON MARCINOWSKI
 • IRENEUSZ ZIELIŃSKI
 • JOANNA ŻELAZNA

22 czerwca, na wniosek grupy inicjatywnej, Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni powołał (z dniem 1 września 2016 r.) Oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela. We wrześniu ukonstytuują się władze Klubu. Zainteresowanych członkowstwem w Klubie zapraszamy do kontaktu.

czwartek, 14 lipiec 2016 14:26

Zakres spraw załatwianych przez prezesów

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy nauczycieli i pracowników oświaty - EWA BIERNACKA, MARCIN WIŚNIEWSKI, GRAŻYNA NOWICKA
Awans zawodowy nauczycieli - EWA BIERNACKA, GRAŻYNA NOWICKA, MARCIN WIŚNIEWSKI
Nagrody i odznaczenia - GRAŻYNA NOWICKA
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - MARCIN WIŚNIEWSKI
Zapomogi losowe - MARCIN WIŚNIEWSKI
Prawa i obowiązki nauczycieli - EWA BIERNACKA, MARCIN WIŚNIEWSKI
Społeczna Inspekcja Pracy (koordynator oddziałowy) - MARCIN WIŚNIEWSKI
Prawo oświatowe - EWA BIERNACKA, GRAŻYNA NOWICKA, MARCIN WIŚNIEWSKI
Strona internetowa, biuletyn "Ogniwo Gdyńskie", media społecznościowe  - MARCIN WIŚNIEWSKI
Sekcja Emerytów i Rencistów (wspomaganie organizacyjne) - GRAŻYNA NOWICKA

 

Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne lub mailowe, umawianie wizyt związanych z powyższymi sprawami  w biurze Zarządu Oddziału.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.