Zapisz się do ZNP

wtorek, 19 lipiec 2016 20:11
Napisał

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest posiadającą osobowość prawną organizacją związkową działającą w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz Statut ZNP.

Rozpoczęcie działalności związkowej w danej szkole lub placówce oświatowej warunkowane jest utworzeniem w niej ogniska ZNP. Ognisko powstaje na mocy uchwały właściwego miejscowo zarządu oddziału ZNP.

Wniosek w tej sprawie do zarządu oddziału ZNP może złożyć każdy z pracowników szkoły lub placówki oświatowej nie objętej działaniem Związku. Utworzenie ogniska możliwie jest w przypadku, gdy akces do ZNP zadeklaruje co najmniej trzech pracowników zatrudniony w danej szkole lub placówce oświatowej.

PAMIĘTAJ: Możesz wstąpić do ZNP nawet wtedy, gdy nie decydujesz się na powołanie Ogniska lub jesteś jedynym zgłaszającym chęć wstąpienia do Związku

Jeżeli w Twojej placówce działa już organizacja związkowa ZNP (ognisko), wystarczy:

 • Poinformować o zamiarze wstąpienia do ZNP Prezesa Ogniska od którego otrzymasz deklarację członkowską.
 • Możesz też samodzielnie wypełnić DEKLARACJĘ i przekazać ją Prezesowi Ogniska
 • Po wypełnieniu deklaracji należy przekazać do księgowości odcinek - zgodę na pobieranie składek członkowskich (1% wynagrodzenia zasadniczego)

Członkiem ZNP stajesz się po wpłynięciu na konto Zarządu Oddziału składki członkowskiej

Jeżeli w Twojej placówce nie ma organizacji związkowej ZNP (ogniska), należy:

 • Pobrać deklarację członkowską
 • Po jej wypełnieniu dostarczyć do księgowości placówki odcinek - zgodę na pobieranie składek członkowskich (1% wynagrodzenia zasadniczego)
 • Przekazać deklarację do biura Oddziału ZNP w Gdyni - ul. Poznańska 1-3

Członkiem ZNP stajesz się po wpłynięciu na konto Zarządu Oddziału składki członkowskiej

ZAPRASZAMY!

wtorek, 19 lipiec 2016 20:06
Napisał

Jesteśmy najstarszą organizacją związkową w Polsce, działamy od roku 1905. Skupiamy w swoich szeregach blisko 300 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty. Naszym statutowym zadaniem jest obrona dobra i statusu polskiej oświaty oraz interesów pracownicznych. Związek reprezentuje swoich członków przed pracodawcą w sprawach socjalnych, płacowych, bhp. Proponujemy i preferujemy rozwiązania sprzyjające tworzeniu edukacji na miarę potrzeb społeczeństwa i wyzwań przyszłości.

 • Fachowo doradzamy prawnie, gdy zajdzie taka potrzeba bronimy pracownika w sądzie
 • Wspomagamy nauczycieli w procedurach awansu zawodowego,
 • Uczestniczymy w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • Opiniujemy akty prawne związane z oświatą
 • Opiniujemy arkusze organizacyjne placówek
 • Negocjujemy: regulaminy wynagradzania nauczycieli, ponadzakładowy układ zbiorowy dla pracowników niepedagogicznych
 • Opiniujemy podział środków na dokształcanie nauczycieli, środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminy oceniania nauczycieli
 • Zapewniamy uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
 • Uczestniczymy w pracach komisji konkursowych na stanowisko dyrektorów szkół i placówek

JAKO CZŁONEK ZNP MASZ PRAWO DO:

 • Nieodpłatnej pomocy prawnej
 • Zniżek na szkolenia i imprezy organizowane przez ZNP
 • Preferencji i zniżek w ośrodkach prowadzonych przez OUPiS
 • Zasiłków statutowych
 • Ubecpieczenia NNW w NAU
 • Pomocy materialnej w trudnych sytuacjach życiowych
 • Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez ZNP

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.