Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

poniedziałek, 22 październik 2018 09:50
Napisał

Protokół dodatkowy nr 8 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Niebędących Nauczycielami (...) - ZOBACZ TUTAJ

15 listopada 2017r. w biurze Zarządu Oddziału odbyło się spotkanie przedstawicieli pracowników niepedagogicznych z gdyńskich placówek oświatowych.  W spotkaniu wzięli też udział członkowie Zarządu SPAiO. Dyskutowano o zasadach wynagradzania tej grupy zawodowej, o zakresach obowiązków pracowników obsługi i innych problemach nurtujących zebranych. W trakcie dyskusji sformułowano postulaty do nowelizacji ponadzakładowego układu zbiorowego i do poruszenia na spotkaniu z Wiceprezydentem Bartoszem Bartoszewiczem, wśród nich znalazły się: 

  • niedoszacowanie zatrudnienia pracowników obsługi w niektórych placówkach oświatowych;
  • konieczność ujednolicenia wynagrodzenia dla osób wykonujących te same zadania;
  • nowelizacja układu ponadzakładowego, szczególnie w zakresie nieaktualnych tabel wynagradzania;
  • umożliwienie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (w postaci np. większej premii) dla pracowników zastępujących nieobecnych pracowników.

Postulaty zostały przekazane podczas spotkania delegacji pracowników i członków Zarządu Oddziału z Wiceprezydentem Bartoszewiczem w dniu 20 listopada w Urzędzie Miasta Gdyni. W tym spotkaniu uczestniczyli również: członek Komisji Oświaty Rady Miasta i Naczelnik Wydziału Edukacji.

poniedziałek, 22 sierpień 2016 20:38
Napisał

Ustawa o pracownikach samorządowych jest podstawowym aktem prawnym regulującym uprawnienia, obowiązki i wynagradzanie tej szerokiej grupy zawodowej. W szkołach do pracowników samorządowych należą np. kierownicy administracyjni, sekretarze, księgowi.

czwartek, 21 lipiec 2016 12:13
Napisał

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi w Gdyni zrzesza blisko 100 pracowników tej grupy zawodowej.

Informujemy, że w październiku rozpoczęła się regulacja płac pracowników administracji i obsługi gdyńskich placówek oświatowych. W wyniku negocjacji płacowych pomiędzy stroną związkową a organem prowadzącym ustalono, że:

czwartek, 21 lipiec 2016 12:10
Napisał

12 marca 2014 r. w siedzibie Zarządu Oddziału odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Członkowie Sekcji wybrali: nową Przewodniczacą Sekcji, nowy zarząd, delegatów na oddziałową konferencję sprawozdaczo - wyborczą i zebranie Okręgowej Sekcji PAiO oraz członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczacą Sekcji na kolejną kadencję wybrano kol. RENATĘ TELECKĄ.

Nadchodzące wydarzenia

27 Mar 2019
01:00PM - 03:00PM
Nadzwyczajne zebranie Prezesów Ognisk

Aplikacja ZNP

Zarząd Sekcji 2014-2019

Przewodniczący Sekcji: DARIUSZ FIERKE

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.