Zapomogi i zasiłki statutowe

środa, 13 lipiec 2016 16:05
Napisał

Do otrzymania zasiłków statutowych uprawniony jest każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wypłata zasiłków następuje po przedłożeniu właściwego dokumentu, potwierdzającego następujące zdarzenia:

 •  urodzenie lub przysposobienie dziecka - odpis aktu urodzenia,prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu
 • zgon członka najbliższej rodziny - odpis aktu zgodu
 • zgon członka ZNP - odpis aktu zgonu

Aby otrzymać zasiłek należy wypełnić wniosek

KWOTY ZASIŁKÓW STATUTOWYCH

 • z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka -350 złotych
 • z tytułu zgonu członka ZNP - 300 złotych
 • z tytułu zgonu członka rodziny -250 złotych

Zasiłek statutowy wypłacany jest w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia

środa, 13 lipiec 2016 15:51
Napisane przez

Zapomogi losowe przyznawane są członkom ZNP legitymującym się co najmniej dwuletnim stażem związkowym.

Zapomóg udziela się w przypadkach losowych:

 • straty materialne w wyniku pożaru, powodzi. włamania, kradzieży,zalania
 • wydatki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, pobytem w szpitalu, przebytymi operacjami
 • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
 • zakup drogich leków
 • długotrwała choroba dziecka wymagająca leczenia specjalistycznego, zakupu drogich leków itp.

Zapomogi przyznawane są do kwoty 500 złotych i można je otrzymać raz na dwa lata.

W celu otrzymania zapomogi należy:

 • wypełnić wniosek o zapomogę – załączyć aktualną dokumentację pozwalającą ustalić fakt poniesienia wydatków faktury, rachunki, recepty) lub wystąpienia zdarzenia (informacje, protokoły, zaświadczenia od lekarza, z instytucji itp.)

UWAGA! Dokumentację należy złożyć w podpisanej kopercie. Po przeprowadzeniu weryfikacji zostanie ona zwrócona.

 • przedstawić wniosek prezesowi ogniska celem poświadczenia i umotywowania
 • dostarczyć do biura Zarządu Oddziału

 

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Aplikacja ZNP

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.