Zapomogi i zasiłki statutowe

środa, 13 lipiec 2016 14:05
Napisał

Do otrzymania zasiłków statutowych uprawniony jest każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wypłata zasiłków następuje po przedłożeniu właściwego dokumentu, potwierdzającego zdarzenie:

środa, 13 lipiec 2016 13:51
Napisane przez

Zapomogi losowe przyznawane są członkom ZNP legitymującym się co najmniej dwuletnim stażem związkowym.

Zapomóg udziela się w przypadkach losowych:

  • straty materialne w wyniku pożaru, powodzi. włamania, kradzieży,zalania
  • wydatki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, pobytem w szpitalu, przebytymi operacjami
  • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
  • zakup drogich leków
  • długotrwała choroba dziecka wymagająca leczenia specjalistycznego, zakupu drogich leków itp.

Zapomogi przyznawane są do kwoty 500 złotych i można je otrzymać raz na dwa lata.

W celu otrzymania zapomogi należy:

  • wypełnić wniosek o zapomogę – załączyć aktualną dokumentację pozwalającą ustalić fakt poniesienia wydatków faktury, rachunki, recepty) lub wystąpienia zdarzenia (informacje, protokoły, zaświadczenia od lekarza, z instytucji itp.)

UWAGA! Dokumentację należy złożyć w podpisanej kopercie. Po przeprowadzeniu weryfikacji zostanie ona zwrócona.

  • przedstawić wniosek prezesowi ogniska celem poświadczenia i umotywowania
  • dostarczyć do biura Zarządu Oddziału

 

Nadchodzące wydarzenia

15 Maj 2019
01:00PM - 03:00PM
Zebranie Prezesów Ognisk

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.