Czy nauczycielowi, który nabył prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego przysługuje urlop dla poratowania zdrowia?

Tak, nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do EMERYTURY brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Jednak nabycie prawa nie oznacza przejścia na emeryturę czy też zamiaru skorzystania z tych uprawnień. Jak wynika z art. 100 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, prawo do świadczeń powstaje w dniu spełnienia wszystkich warunków, od których jest uzależnione. Rozwiązanie stosunku pracy nie jest warunkiem koniecznym do nabycia prawa do emerytury, lecz jedynie warunkiem skorzystania z tego prawa. Dlatego przesłanką ograniczającą uprawnienia nauczycieli w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia są:

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Dokumenty

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia o urlopach zdrowotnych

  • Rozporządzenie Rady Ministrów ws. chorób zawodowych

Aplikacja ZNP

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.