Kronika wydarzeń

W okresie od stycznia do maja 2021 roku zorganizowaliśmy 2 szkolenia otwarte dla członków i sympatyków naszego Związku: 

 • 24 marca - "Ruch kadrowy" - omówienie czynności wykonywanych w ruchu kadrowym, wskazanie na najważniejsze aspekty rozwiązywania stosunku pracy i jego nawiązywania; warunki nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania; normy ochronne
 • 12 maja - "Awans zawodowy" - prowadzenie Mariusz Rozmus (doradca GODN): zasady awansu zawodowego, praktyczne wskazówki do przygotowania się do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej; przygotowanie dokumentacji. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego. 

Ponadto członkowie naszego Oddziału wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez OUPiS filia Gdańsk:

 • Awans zawodowy
 • Ruch kadrowy (2 części)
 • Szkolenie OPZZ „Prawo pracy i prawo związkowe w RDS” 
piątek, 29 styczeń 2021 09:37
Napisał

Z powodu ograniczeń, wynikających z zagrożenia epidemicznego, organizowane są szkolenia w formie online. W ostatnim kwartale 2020 roku zorganizowane zostały szkolenia na temat:

 • 7.10.2020 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych - prowadzenie Marcin Wiśniewski (blisko 30 uczestników, w tym z innych województw)
 • 10.12.2020 - Pracownicze Plany Kapitałowe (szkolenie prowadzone przez dr Janinę Petelczyc z SGH) - szkolenie dla członków i sympatyków ZNP
wtorek, 19 maj 2020 18:32
Napisał

Decyzją Zarządu Oddziału fundusze przeznaczone na organizację części zaplanowanych wydarzeń związkowych, odwołanych z powodu epidemii koronarwirusa, zostały przeznaczone na zakup płynu dezynfekcyjnego do rąk i maseczek wielorazowych. Maseczki zostały zakupione w gdyńskich zakładach odzieżowych "Wybrzeże"  i będą przekazane członkom ZNP (zarówno czynnym - poprzez prezesów ognisk, jak i emerytowanym - listownie). Natomiast ponad 100 sztuk 5 litrowych pojemników z płynem zostanie przekazanych gdyńskim szkołom i placówkom oświatowym. 

wtorek, 07 styczeń 2020 19:17
Napisał

8 grudnia 2019 roku pod gdański Dworem Artusa odbyła się pikieta organizowana przez Okręg Pomorski ZNP w ramach akcji "8 kwietnia. Pamiętamy!" Podczas wydarzenia, na którym obecna była rownież liczna rzesza członków gdyńskiego ZNP, przypomnieliśmy postulaty strajkowe oraz omawialiśmy palące probelmy oświaty związane z pośpiesznie wprowadzanymi zmianami. W pikiecie wziął udział kol. Sławomir Broniarz - Prezes ZNP. 

Więcej o pikiecie - TUTAJ

poniedziałek, 21 październik 2019 11:08
Napisał

W dniach 7 i 8 października 2019 roku, w Jastrzębiej Górze, odbyło się szkolenie wyjazdowe dla Prezesów Ognisk i członków zarzadów sekcji oddziałowych. Tematyka omawiana podczas szkolenia obejmowała: 

 • Warsztaty "Co dalej po strajku", na których zastanawiano się nad konkretnymi działaniami, które może podjąć Zwiazek w kontekście kontynuacji protestu oraz jakie będą zadania Prezesa Ogniska;
 • Zadania Prezesa Ogniska i regulaminy wewnątrzzwiązkowe;
 • Zmiany w anwansie zawodowym nauczycieli i ocenie pracy;
 • Zmiany w regulacjach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli;
 • Organizowanie wycieczek szkolnych;
 • Zmiany w nadzorze pedagogicznym;
 • Organizację dalszych działań protestacyjnych.

W czasie szkolenia odbyły się także zebrania zarządów sekcji oddziałowych i oddziałowej komisji rewizyjnej.

Podczas szkolenia gościliśmy Prezes Okregu Pomorskiego kol. Elżbietę Markowską, która odniosła się do materiałów wypracowanych przez grupy warsztatowe oraz przedstawiła bieżące działania ZNP a także wyniki sondażu ws. dalszych form protestu.

Uroczysta kolacja, która odbyła się na zakończenie pierwszego dnia szkolenia była okazją do zainaugurowania 115 lecia ZNP, które będziemy obchodzić w roku 2020. Podczas kolacji, kol. Annie Rohde została wręczona Złota Odznaka ZNP.

wtorek, 12 luty 2019 08:44
Napisał

W okresie od października 2017 do stycznia 2019 roku przedstawiciele Zarządu Oddziału brali udział w szkoleniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej, którego celem było podniesienie świadomości prawnej, doskonalenie umiejętności konsultowania i opiniowania aktów prawa na każdym poziomie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. W projekcie uczestniczyło ponad 60 osób z całego województwa pomorskiego a blisko 200 w całej Polsce. Szkolenie zostało zorganizowane przez Federację Inicjatyw Oświatowych we współpracy z ZNP.

piątek, 30 listopad 2018 12:09
Napisane przez

22-23 listopada 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego ZNP w Warszawie miała miejsce konferencja „Szkolne gry z historią” poświęcona tematyce problemem nauczania historii, konstruowania programów nauczania tego przedmiotu oraz tematyce tzw. polityki historycznej. Konferencja została rozpoczęta przez kolegę prezesa Broniarza oraz dr. Ernsta Hillebranda, dyrektora Fundacji im. Friedricha Eberta. Część merytoryczna zainaugurowana została przez Freda van Leeuwena, wieloletniego sekretarza Międzynarodówki Edukacyjnej, wykładem „25 lekcji o edukacji i demokracji”. Konferencja składała się pięciu części panelowych: „Po co jest historia w szkole? Poszukiwanie modelu nauczania historii.”, „Wspólna historia, która dzieli”, „Wycieczka do muzeum?”, „Nieobecni, wymazani z historii”, „Zabrać historię historykom”.

W „Szkolnych grach z historią” wzięły trzy osoby z okręgu pomorskiego (Renata Knap-Godyń, Szymon Lepper, Joanna Odrowąż – Piramowicz), oto ich wrażenia:

czwartek, 19 kwiecień 2018 15:01
Napisał

13 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne szkolenie z cyklu "ZNP i ... wiesz więcej" pod tytułem  "Emerytury nauczycieli". W biurze gdyńskiego ZNP zgromadziło się prawie 50 uczestników. Szkolenie poprowadziła  ekspertka w dziedzinie nauczycielskich świadczeń ememytalnych p. Gałczyńska. Dziękujemy za udział, pytania i uwagi. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z pomorskim OUPiS

czwartek, 19 kwiecień 2018 14:55
Napisał

28 lutego 2018 roku zainaugurowaliśmy cykl szkoleń pod hasłem "ZNP... i wiesz więcej". Jest to cykl spotkań otwartych dla członków Związku, kórzy nie pełnią funkcji w naszej organizacji oraz dla sympatyków ZNP.

Pierwsze szkolenie poświęciliśmy Karcie Nauczyciela. W spotkaniu, prowadzonym przez Ewę Biernacką i Marcina Wiśniewskiego, wzięło udział ponad 30 nauczycieli. Zebrani zapoznali się z wybranymi zapisami KN (w szczególności poświęconymi odpowiedzialności, nawiązywaniu stosunku pracy, zadań nauczycieli).

poniedziałek, 02 październik 2017 16:59
Napisał

W dniach 29 - 30 września 2017 roku odbyło się kolejne w obecnej kadencji szkolenie wyjazdowe. Po raz kolejny gościliśmy w DW VIS. Tematyka szkoleń była zróżnicowana i obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Panel warsztatowy (Oczekiwania wobec ogniw ZNP, zagrożenia dla ZNP, perspektywy rozwoju)
 2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (szkolenie dla sip)
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli (z Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy)
 4. Regulaminy wewnątrzzwiązkowe
 5. Statuty szkół
 6. Podsumowanie 2,5 roku kadencji

Na szkoleniu gościli: E. Markowska - Prezes Okręgu Pomorskiego; Wiceprezesi ZOP: G. Bereżecka - Prezes Oddziału w Słupsku, R. Stolicka - Prezes Oddziału w Nowej Wsi Lęborskiej; Tomasz Derra - Prezes Oddziału w Kościerzynie, Robert Bal - Prezes Oddziału w Karsinie.

Podczas szkolenia podsumowano także akcję pomocy ofiarom sierpniowej nawałnicy.

start
Strona 1 z 3

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.