czwartek, 27 wrzesień 2018 11:59

Podziękowania za udział w manifestacji

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom manifestacji w Warszawie, którzy pokazali, że walczymy o dobrą edukację oraz o lepszy status nauczycieli i pracowników oświaty. Protestujemy mimo niesprzyjających okoliczności. My wiemy, że wbrew temu co mówi Anna Zalewska, reforma edukacji odbyła się ogromnym kosztem uczniów i nauczycieli.

Nie godzimy się na niskie zarobki i na złe decyzje minister edukacji, w wyniku których cierpią uczniowie, a nauczyciele odchodzą z pracy.

Jako nauczyciele i jako rodzice mamy wspólny cel. Jest nim dobra edukacja dla wszystkich dzieci. Czeka nas pewnie długa droga, ale sukcesem jest to, że jesteśmy solidarni i protestujemy razem z rodzicami. Nie poddajemy się, bo walczymy o nadrzędne wartości, które wyznaczają kierunki naszego działania i nasze cele!

Prezes ZNP Sławomir Broniarz

Dział: Aktualności
poniedziałek, 10 wrzesień 2018 19:34

Dlaczego warto protestować?

 

Protestujemy bo:

 • każdy z nas ma rodzinę i zobowiązania finansowe;
 • zarabiamy najmniej ze wszystkich grup zawodowych, które legitymują się wyższym wykształceniem;
 • niskie zarobki powodują niedobór nauczycieli;
 • niskie płace wpływają negatywnie na prestiż naszego zawodu;
 • niskie pensje to zagrożenie dla jakości systemu edukacji (negatywny nabór do zawodu).

Pamiętajmy, że nawet jeśli nasze manifestacje nie przynoszą natychmiastowego skutku, to:

 • budują kapitał społeczny wokół pozytywnych zmian;
 • budują prestiż naszej organizacji;
 • pozwalają na utrwalenie wśród rządzacych naszych haseł.

DUŻE CELE - MAŁYMI KROKAMI!

Dział: Aktualności
sobota, 01 wrzesień 2018 09:53

22 września manifestacja OPZZ w Warszawie

OPZZ, kórego członkiem jest ZNP, podjęło decyzję o zorganizowaniu ogólnokrajowej manifestacji pod hasłem: „Polska Potrzebuje Wyższych Płac!”

W proteście udział wezmą pracownicy wszystkich branż zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Przedstawiciele górnictwa i energetyki, przemysłu, oświaty i nauki, usług publicznych, budownictwa i przemysłu drzewnego, transportu, handlu, usług, kultury i sztuki. Głównymi postulatami, które bezpośrednio dotyczą wszystkich pracowników wszystkich branż będą:

 • WZROST WYNAGRODZEŃ – POLSKA POTRZEBUJE WYŻSZYCH PŁAC
 • DIALOG SPOŁECZNY – MERYTORYCZNA DWUSTRONNA I TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA OD ZAKŁADU PRACY PO POZIOM KRAJOWY W RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO
 • DOBREJ JAKOŚCI MIEJSCA PRACY - BEZ UMÓW ŚMIECIOWYCH
 • PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH I ZWIĄZKOWYCH
 • EMERYTURY UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY I EMERYTURY POMOSTOWE – WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZENIA PO PRZEPRACOWANIU 35 LAT PRZEZ KOBIETĘ I 40 LAT PRZEZ MĘŻCZYZNĘ BEZ WZGLĘDU NA WIEK A TAKŻE PRZYWRÓCENIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

Wyjazdy organizowane sa przez struktury OPZZ i ZNP. Zaparszamy do udziału w manifestacji - zapisy w biurze Zarządu Oddziału do dnia 7 września. Wyjazd do Warszawy w sobotę 22 września we wczesnych gdozinach porannych, powrót około godziny 22.00.

TEN PROTEST DOTYCZY TAKŻE NAS, PRACOWNIKÓW OŚWIATY - BĄDŹMY RAZEM 22 WRZEŚNIA!

Dział: Aktualności
poniedziałek, 23 kwiecień 2018 18:02

Manifestacja w Warszawie 21 kwietnia

21 kwietnia byliśmy pod MEN aby powiedzieć MAMY DOŚĆ.

Dość kiepskich pensji!

Dość chaosu w szkołach spowodowanego nieudolnie zaplanowaną i wprowadzaną reformą!

Dość ministra edukacji, który nie chce prowadzić dialogu!

Dość poniżania i niszczenia statusu zawodowego nauczyciela!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom manifestacji z Gdyni. Pojechaliśmy silną, 50 osobową ekipą... i było warto.

Zobacz też:

ULOTKA

FOTORELACJA ZG ZNP

Dział: Aktualności

Ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty pod hasłem „Mamy dość!” odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia o godz. 12.00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.CH. Szucha 25 w Warszawie. Organizatorem manifestacji jest ZNP.

MAMY DOŚĆ!

 • NISKICH ZAROBKÓW

Tegoroczne podwyżki od 93 zł do 168 zł brutto nie poprawią naszej sytuacji finansowej i nie podniosą prestiżu zawodu nauczyciela. Dzisiaj pensja zasadnicza nauczycieli waha się od 2,4 do 3,3 tys. zł brutto. Chcemy godnie zarabiać, bo jesteśmy profesjonalistami!

Żądamy podwyżek na poziomie 1000 zł.

 • ZŁEGO MINISTRA EDUKACJI

Krytycznie oceniamy szefową MEN. Mamy wiele powodów: wdrożenie nieprzygotowanej reformy, zniszczenie 18-letniego dorobku gimnazjów, spowodowanie chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach, pozorowanie dialogu, składanie deklaracji bez pokrycia, przyzwolenie na pracę nauczycieli w formie wolontariatu, likwidacja niektórych dodatków i uprawnień socjalnych, wprowadzenie podziałów w radach pedagogicznych przez ustanowienie dodatku za wyróżniającą pracę tylko dla nauczycieli dyplomowanych, dalsza pauperyzacja środowiska pracowników oświaty.

Żądamy dymisji Anny Zalewskiej!

 • ZMIAN BEZ NASZEJ AKCEPTACJI

Reforma edukacji odbyła się bez akceptacji środowiska oświatowego. Ministerstwo edukacji nie uzgadniało zmian i wprowadziło reformę, nie licząc się ze zdaniem nauczycieli. Tymczasem, to dzięki doświadczeniu – my, nauczyciele – dobrze wiemy, co należy zmienić w polskiej szkole!

Czas zacząć słuchać i szanować nauczycieli!

 • NISZCZENIA STATUSU ZAWODOWEGO

Minister edukacji likwiduje nasze uprawnienia, wydłużyła awans zawodowy; wprowadziła permanentną ocenę pracy oraz obowiązek tworzenia w każdej szkole regulaminów wskaźników oceny pracy, ograniczyła dostęp do urlopów dla poratowania zdrowia. Mamy coraz więcej obowiązków, a coraz mniej praw. Nie zgadzamy się na niekorzystne zmiany w awansie zawodowym oraz wprowadzanie zasad oceniania, które uniemożliwią osiąganie wyższych zarobków.

Chcemy większej autonomii i godnego traktowania!

Dział: Aktualności
poniedziałek, 21 listopad 2016 08:24

Po manifestacji 19 listopada w Warszawie

Serdecznie dziękujemy wszystkim gdyńskim (i nie tylko :-)) uczestnikom manifestacji w dniu 19. listopada. Doceniamy Wasze ogromne zaangażowanie i trud porannego wstawania, który zadaliście sobie żeby być razem z innymi nauczycielami, rodzicami, samorządowcami i organizacjami społecznymi. Pokazaliśmy, że warto się jednoczyć, że trzeba liczyć się z głosem wszystkich środowisk. Niezależnie od rozbieżnych informacji o ilości uczestników, my wiemy, że jeszcze nigdy nie było nas tak wielu. Dziękujemy!

Wspólnie z innymi uczestnikami manifestacji, po wysłuchaniu wystapień na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przemaszerowaliśmy pod Sejm aby usypać kopiec z kredy szkolnej symbolizujący złamane kariery nauczycieli i niespełnione marzenia uczniów i rodziców.

Wcześniej delegacja ZNP i środowisk wspierających protest wręczyła w Kancelarii Prezydenta RP petycję do Głowy Państwa.

Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

 

Dział: Aktualności
poniedziałek, 24 październik 2016 09:54

Manifestacja w Warszawie 19 listopada

Dział: Aktualności
wtorek, 18 październik 2016 12:34

ZNP rozpoczyna akcję protestacyjną

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji.

Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.: demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów; zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych; zaprzepaszczenie wieloletniego dorobu szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy; brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty

W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:

- pikietę przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

- Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty w Warszawie, z udziałem rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych, w dniu 19 listopada 2016 r.;
- akcję informacyjną dotyczącą zagrożeń wynikających z projektowanych zmian systemowych w oświacie,
- nadzwyczajne spotkanie prezesów oddziałów (powiatowych) ZNP, spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami.

Jednocześnie przygotowujemy procedury związane z wejściem w spór zbiorowy w przypadku niespełnienia postulatów ZNP.

środa, 20 lipiec 2016 14:42

Pikieta 19 maja 2015

19 maja przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie pikietowało ponad 400 pracowników oświaty zrzeszonych w ZNP. Wśród demonstantów nie zabrakło także delegacji z naszego okręgu i gdyńskiego oddziału. W czasie 45 minutowej "Lekcji dla Rządu" przekazano petycję ZNP do Premier Ewy Kopacz, oraz dyskutowano o problemach edukacji i statusie nauczycieli. "Lekcja" podobnie jak kwietniowa manifestacja przebiegała pod hasłem "Joanna robi nas w balona!"

Nasza obecność tutaj jest wyrazem sprzeciwu wobec polityki edukacyjnej prowadzonej przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz. –

Minister lekceważy środowisko nauczycielskie i nasze postulaty. Wbrew temu, co mówi, Karta Nauczyciela nie jest dziś problemem edukacji! - Nam się naprawdę ciężko pracuje – dodawała Małgorzata Majka z woj. śląskiego.

start
1
Strona 1 z 2

Jubileuszowa galeria

Z kronik Oddziału

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.