04

Paź 2018

Napisał 
516 razy

Uroczysta Gala 90. lecia ZNP w Gdyni

3 października 2018 roku w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym odbyła się gala z okazji Jubileuszu 90. lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni. Na uroczystości obecne były władze miasta – z Prezydentem Wojciechem Szczurkiem na czele, Wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński, Prezes Okręgu Pomorskiego ZNP – Elżbieta Markowska wraz z delegacją Zarządu Okręgu, dyrektorzy gdyńskich szkół oraz licznie przybyli członkowie gdyńskiego Związku.

Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni.

W okolicznościowym wystąpieniu Prezes Oddziału ZNP w Gdyni, Ewa Biernacka, mówiła między innymi:

„90 lat w historii Polski to zaledwie chwila. 90 lat w historii naszego miasta – to prawie cały okres jego istnienia. Niesamowita jest synergia: Miasta i Związku, przenikanie się ludzi, wartości oraz zdarzeń. Banalne stwierdzenie, że miejsce tworzą ludzie urasta dziś do rangi symbolu. Wzajemny wpływ ducha Gdyni i ducha Związku na ludzkie czyny był i jest widoczny każdego dnia. Jest mi tym bardziej miło podziękować za codzienną współpracę: Okręgowi Pomorskiemu ZNP, naszym związkowym przyjaciołom z innych oddziałów, włodarzom miasta oraz dyrektorom gdyńskich placówek oświatowych. Zaś tym wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy tworzyli i tworzą historię naszego Oddziału chciałabym dzisiaj szczególnie podziękować za zaangażowanie w pracę związkową, za wrażliwość i chęć pomocy drugiemu człowiekowi”.

Składając życzenia, Wiceprezes Baszczyński podkreślał jak ważna jest wierność ideałom, które stały u podstaw Związku i towarzyszą nam przez cały okres istnienia ZNP. 

Wiceprezydent Gdyni, odpowiedzialny za edukację, Bartosz Bartoszewicz mówił:

Kiedy niedawno świętowaliśmy 90-lecie Gdyni mówiliśmy, że nasze miasto budowały osoby niezwykle aktywne. Wśród nich byli także nauczyciele. To oni wychowali wiele osób, które kształtowały to miasto. Poziom edukacji, który mamy w Gdyni jest jednym z najwyższych w Polsce. Tych sukcesów nie byłoby bez nauczycieli. Należy się im podziękowanie i uznanie”  

W okolicznościowej prezentacji przedstawiono w skrócie historię ZNP oraz ukazano bogatą działalność gdyńskiego Oddziału na przestrzeni lat – od powstania w roku 1928, kiedy to z inicjatywy Alojzego Mrozińskiego powołano Ognisko Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.

Zgromadzeni na uroczystości goście byli również świadkami wręczenia przez Wiceprezesa ZNP K. Baszczyńskiego i Prezes Okręgu Pomorskiego E. Markowską „Złotych Odznak ZNP” dla wyróżniających się 11 członków Związku oraz „Odznak za 50. letnią przynależność do ZNP” dla trzech członków Sekcji Emerytów i Rencistów.

Złote Odznaki ZNP otrzymały:

Odznaki za 50. letnią Przynależność do ZNP otrzymały:

  

Jubileuszowa galeria

Z kronik Oddziału

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.